Kлуб “Език без граници”

през учебната 2012-2013 година

с ръководител Катя Семерджиева


В неформална атмосфера учениците  усъвършенстваха уменията си по английски език , като се запознаха с националните ценности на други държави; обогатиха общата си култура, чрез работа в екип, в дух на толерантност и взаимопомощ.

Членовете на клуба работиха по два международни проекта: ‘Учене за бъдещето’ и ‘Науката и изкуството най-добрите посланици на европейските национални ценности’.По първия проект Кристиан Кирилов и Десислава Александрова взеха участие в международна конференция по скайп, на която обсъждаха въпроси относно логото и целите на проекта.

Участието на учениците от клуба във втория проект ги мотивира да научат много за различни забележителности, музика, изкуство, бележити личности и национални ценности на държавите, участнички в проекта:Румъния, Италия, Франция, Испания, Португалия, Турция, Литва, Полша и да изготвят презентации за всяка от тях.В съответствие с тематичното разпределение виртуални пътешествия бяха направени и в България и Великобритания.Назик Солакян и Десислава Денкова споделиха впечатленията си от четири дневния си престой в Португалия по проекта,а Дея Милчева, която също присъстваше на клубните занятия посети Литва.

Участниците в клуба задълбочиха познанията си за Европейския съюз и показаха отношението си към човешките права и срещу насилието на децата по света в симулативна игра за разрешаване на училищен казус при случай на тормоз.

За социализиране на участниците в клуба допринесоха извънучилищните дейности. Учениците посетиха Музей на градския бит, където слушаха беседа на английски език за Европейските държави по река Дунав. В чуждоезиковия отдел на Окръжна библиотека те гледаха образователни филми за Великобритания и Лондон, избираха любима литература на АЕ.

 

 

Учениците взеха участие в симпозиум на тема “Горд съм, че съм българин” и изложиха своята гледна точка на английски език по темата.

Чрез клубната дейност учениците не само откриваха нови светове, но подобряваха знанията си по чуждия език и се забавляваха.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.