Проект „Ученически практики”

 

            През март 2013 година в Професионална гимназия по икономика и управление„Елиас Канети” – гр. Русе започна работа по проект BG 051PO001-3.3.07 „Ученически практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.
            С участието си в този проект гимназията си поставя следните цели:

- да подобри на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците; 
- да улесни прехода от урочната работа към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
- да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между училището и бизнеса в гр. Русе;
- да стимулира  учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда през свободното им време;
- да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

            От 01 март 2013 г. две групи от ученици от 10 и 11 клас, специалност „Оперативно счетоводство”, започнаха своите ученически практики в две предприятия в града: ССП „Русева Консулт” ООД и ”Иво - КГ” ООД.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   За учениците това е първа стъпка в овладяване на тънкостите на професията „счетоводител” сред истински колеги и истински партньори от бизнеса. Формират умения за работа в екип. Работят с реални документи, запознават се с приложим счетоводен софтуерен продукт, посещават държавни институции, банки и т.н.  Така те добиват реална представа за естеството на работата и споделят, че това им носи огромно удовлетворение. Придобитите от тях знания, умения и квалификация спомагат за личностно им израстване и са конкурентно предимство на пазара на труда.

            От своя страна работодателите са изключително доволни от подготовката на учениците. Според тях те са много дисциплинирани, активни и прецизни в изпълнението на поставените им задачи. С всяко следващо посещение стават все по-уверени и самостоятелни.

            Проектът придоби голяма популарност след стартирането му. За следващата учебна година има засилено търсене на партньори и заявено желание за участие от ученици и от други специалности – „Застрахователно и осигурително дело”, „Бизнес администрация” и „Митническа и данъчна администрация”.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.