От 2000 г. в училището се работи по проекти, така нашите ученици имат възможност да участват в извънкласните и в извънучилищните дейности, да осмислят свободното си време, да развиват своите творчески интереси и дарования, да ангажират въображението и способностите си, да се развиват физически, интелектуално и личностно.

С работата си по проекти ние популяризираме традициите в българското образование в процеса на изграждане на ценностна система и продължаваме да създаваме облика на едно съвременно училище, което отдавна е поставило пред себе си европейска мярка за обучение, възпитание и реализация на тези, които са го избрали.


ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО – МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ГИМНАЗИЯ „ЕЛИАС КАНЕТИ” И УЧЕНИЦИ ОТ БУКУРЕЩ

По повод международната година на гората и месеца на гората ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе и от Националния колеж „Октав Оническу” в Букурещ засадиха „дървото на приятелството” в градинката пред ПГИУ „Елиас Канети” – Русе.Тази дейност е част от програмата на ЮНЕСКО „Синият Дунав” и проекта „Зелен коридор за синия Дунав”. Българското и румънското училище подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство за по-нататъшна съвместна дейност по програми на ЮНЕСКО.
 „Превенция срещу детския труд, проституцията и трафика на деца”

Основната цел е ограничаване на риска от насилствена проституция, непосилен детски труд и трафик на деца от рискови социални групи в района на гр. Русе. Обявен от “Криейтив Асошиейт Интернейшънъл” (Вашингтон). Финансира се от Американската агенция за международно развитие (USAID). Проектът има няколко основни подцели:

 • Мащабна разяснителна кампания сред младежи, родители, учители, ученици, местни институции за опасностите от проституцията и трафика на деца;

 • Задържане в училище на младите хора от рисковите групи, чрез извънкласни занимания и лятна програма;

 • Участие на регионалния център “Клуб на ООН в моето училище”, чрез клубовете в ПГИУ “Елиас Канети” Русе и МГ “Баба Тонка” Русе, като
  родители, ученици, учители и представители на обществеността участват в ролеви игри, срещи, дискусии по въпросите, които ги вълнуват.

Вторият етап на проекта премина под названието “Връстници адвокати за правата на детето”, кой може да им помогне, за да знаят, търсят и защитават правата си.

 • Децата бяха последователно преведени през търсенето и откриването на собствения Аз-образ, разглеждайки мястото на семейството, приятелския кръг;

 


 

  „Действай сега”

 Проект „Действай сега” – превенция срещу отпадане от училище Основната цел на проекта е предотвратяване на ранното отпадане на децата от училище, като се насърчи на местно и национално равнище интеграцията на уязвимите и малцинствени групи в България. Финансира се от:Европейската общност и Програма ФАР “Развитие на гражданско общество 2002 г.”. Целта е проведените разговори, направените изводи, раздадените листовки чрез децата да попаднат в семействата им. Обучителната програма завърши с медийна кампания и конкурс “Аз рисувам правата на детето”.


 

 „Модел на училище като среда за демократично гражданство"

 Проект „Модел на училище като среда за демократично гражданство" към училищна асоциация „Сейдж” във връзка с Европейската година за демократично гражданство 2006 г. В международния проект на тема: “Европейски партньорства за училище без насилие чрез гражданско образование” нашето училище участва с представители от още 11 Европейски страни (Англия, Франция, Италия, Белгия, Финландия, Испания, Швеция, Полша, Румъния, Турция). Наши екипи участваха в работни семинари в Тимишоара (Румъния), в Истанбул (Турция) и в ...........(Италия)

 


“Европейски пътеводител към демокрация”

Проект “Европейски пътеводител към демокрация” е международен и е обявен от Съвета на Европа – 2005 г. ПГИУ “Елиас Канети” участва в работна група с Кипър и Словения, където обменихме идеи за по - нататъшното демократизиране на училищния живот.


“Засади дърво”

 

Проект по програма на ООН: На 21. 09. 2007 г. ученици от 8-те класове на гимназията взеха участие в кампанията

 “За сади дърво” (“ENO TRRE PLANTING DAY”) по програма на ООН за опазване на околната среда. Те изпълниха пиесата “Капките на живота” и точно в 12 часа се присъединиха към Световната кампания за засаждане на над 100 000 дървета. За успешното участие училището получи сертификат. В нашето училище традицията „Засади дърво” беше продължена от Х е, от Х в, Х г и VІІІ г клас, които засадиха дърво по повод 130 - годишнината от Освобождението на България (03.03.2008г.), Деня на Земята (22.04.2008г.), Първия учебен ден (15.09.2008г.), Деня на Независимостта (22.09.2008г.).

 


Проект “Аз съм гражданин” (“Civics sum”)

 

Работата по Проекта “Аз съм гражданин” (“Civics sum”) насочи извънкласната дейност в гимназията към формиране на активно гражданско съзнание у ученици, учители и родители. Изграден е клуб “Аз съм гражданин” с 3 секции:

 • Аз съм гражданин на света
 • Аз съм гражданин на Европа
 • Аз съм в бизнеса

В секция Аз съм гражданин на света са разработени тематични планове за работа на секцията, проведена е анкета за проучване мненията и интересите на учениците, обзаведен е кабинет по гражданско образование. Проведено е обучение на учениците с образователен и възпитателен характер. Конкретен израз на тази дейност е метода “Връстници обучават връстници” който се прилага сред всички класове на гимназията – (53 обучители);

В секция Аз съм гражданин на Европа участват 60 ученици от вокалната група, танцовата формация и художествено -  творческия състав. Голям интерес и възхищение предизвикаха изпълненията на танцовата формация и групата за художествено слово. Утвърждаването на българските национални традиции и възпитаването в уважение и преклонение пред непреходността на обичаите и празниците в България е в основата на дейността на групата по художествено слово, танцовата формация и вокалната група. Съвместните занятия на групите по музика, художествено слово, танцова формация, ученици и родители се оказаха изключително полезни при подготовката и провеждането на Коледното празненство през м. декември 2007 г., което включваше конкурси, в които участваха ученици, учители и родители, за коледна презентация, традиционно коледно и новогодишно ястие, сурвакница, коледна картичка, коледна украса на класна стая, традиционен Коледен концерт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В секция Аз в бизнеса участваха 52 ученици
През учебната 2007/2008 година нови четири УТФ стартираха своята дейност и още четири се подготвят за това. Учебно тренировъчните фирми организираха и подготвиха участието си в Международния панаир на УТФ, който се проведе на 14 и 15 март 2008 г. в град Пловдив.


Проект „Жертва на корупцията ? Няма начин!”

През учебната 2005/2006 година участвахме в националния проект на БАЧ, финансиран от Демократичната комисия към посолството на САЩ. В него участваха екипи от Силистра, Разград и Русе, като русенският екип беше изцяло от нашето училище. Младежите се запознаха с измеренията на корупцията с цел превенция и намаляване на нейните размери. Във връзка с това беше проведена седмица на антикорупционните практики, като всички дейности бяха отразени от регионалните медии. Дейностите бяха разнообразни: участие в обучителни семинари, проведена анкета сред обществени институции, младежи, родители и учители за обществената нагласа, разпространение на брошури, конкурси за есе и рисунка,  изготвяне на презентации, заключителен форум за обявяване на резултатите от проведените дейности и награждаване на изявените участници; 
Младежки екип от осем ученици от ПГ по икономика и управление “Елиас Канети” с ръководители Калина Пенева и Катя Семерджиева организира, планира и проведе кампания за информиране и повишаване на обществената чувствителност – “Седмица на антикорупцията” в гр. Русе. Дейности:

 • Разпространение на информационна дипляна сред младежите и обществеността на Русе;
 • Провеждане дебат на тема “Корупцията носи повече ползи, отколкото вреди” между ученици от ПГИУ “Елиас Канети” и МГ “Баба Тонка”;
 • Провеждане на тематичен час на класа на тема “Младежи срещу корупцията”;
 • Провеждане на заключителен форум с участието на ученици, учители, служители на МВР и социални работници. Оповестяване на резултати от анкети и конкурси. Награждаване на отличени творби и най-активни участници в екипа;
 • Кампанията бе отразена от регионалните медии.

Около 1000 младежи и техните семейства получиха информация за корупцията, нейните прояви и измерения, като и как да реагират, ако станат нейна жертва. Индиректно идеите и дейностите на младежкия екип от ПГИУ “Елиас Канети” достигнаха до обществеността на гр. Русе.


Проект „С грижа за всеки ученик”

През учебната 2007/2008 година двама наши ученици участваха в Националната олимпиада по История и цивилизация и един се класира на десето място по Философия.  
Възможността да подготвим нови участници за изяви през настоящата година, позволява да съхраним и продължим традициите в гимназията. 
Обучението на учениците по предметите от цикъл Гражданско образование повишава мотивацията им за включване в национални изяви и олимпиади. Спомага за възпитаване на учениците в активна гражданска позиция, която е необходимо условие за изграждането на гражданско общество в България.
Основните цели са да се осигури обучение и изява на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади; да се утвърди, развие и продължи традицията за активно участие на ученици и учители в националните олимпиади; да се развиват и прилагат педагогически иновативни подходи в преподаването, обучението и възпитанието на учениците, в съответствие с изискванията на концепцията за развитие на българското образование.

Проектът „ С грижа за всеки ученик” продължава и през учебната 2009-2010 г с допълнително обучение по философия.


Проект „Моята униформа-знак за гордост и принадлежност” – за изработване и въвеждане на ученическа униформа в ПГИУ „Елиас Канети” – Русе.

Проект „Моята униформа 2” - изработване на ученическа униформа за новопостъпилите ученици през учебната 2009 – 2010 година.

Проект „Традициите продължават” – издаване на брошура за популяризиране наисторията , дейностите и постиженията на ПГИУ ”Елиас Канети” – Русе по случай 125 години икономическо образование.

Участие в образователен проект за устойчива енергия и климатичните промени - SPARE през учебната 2009 - 2010 година.

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.