СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП
В ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" – РУСЕ


1 Румяна Първанова Белчева - Директор
2 Калина Маринова Пенева - Заместник-директор по учебната дейност
3 Мариана Петкова Рачева - Заместник-директор по учебната дейност


1 Стела Митева Коева - Училищен психолог
2 Росица Николова Иванова - Старши учител по БЕЛ
3 Антони Маринов Пенчев - Учител по БЕЛ
4 Илияна Миткова Илиева-Стоянова - Старши учител по БЕЛ
5 Полина Николаева Григорова - Учител по английски език
6 Цветана Севестиянова Евлогиева - Старши учител по английски език
7 Стилияна Валентинова Тодорова - Учител по английски език
8 Росица Йорданова Попова - Старши учител по английски език
9 Катя Петрова Семерджиева - Старши учител по английски език
10 Дарина Георгиева Кирилова - Старши учител по английски език
11 Евелина Тодорова Копчева - Старши учител по английски език
12 Румен Борисов Димитров - Старши учител по немски език
13 Даринка Василева Кънева - Старши учител по история и цивилизация
14 Даниела Радославова Маринова - Старши учител по история и цивилизация
15 Йонка Георгиева Йорданова - Старши учител по география и икономика
16 Анна Димитрова Гръкова-Стамболиева - Старши учител по философски цикъл
17 Добринка Асенова Миленкова - Старши учител по математика и информ.технологии
18 Мария Недева Вуткова - Старши учител по математика
19 Диана Трифонова Русева - Старши учител по математика
20 Велислава Георгиева Димитрова-Владова - Учител по информатика и информ.технологии
21 Катина Иванова Василева - Учител по информатика и информ.технологии
22 Милена Славова Аврамова - Учител по биология и здравно образование
23 Стефка Костадинова Дилянова-Йорданова - Старши учител по физика и астрономия
24 Росица Стоянова Желева - Старши учител по химия и опазване на ок.среда
25 Ирена Борилова Георгиева - Старши учител по музика
26 Атанас Христов Бъчваров - Старши учител по изобразително изкуство
27 Диана Желева Иванова - Старши учител по физическо възпитание и спорт
28 Борислава Бисерова Николова - Учител по физическо възпитание и спорт
29 Михаил Георгиев Георгиев - Учител по физическо възпитание и спорт
30 Росица Симеонова Мицова - Старши учител по икономически дисциплини
31 Даниела Цонева Иванова - Старши учител по икономически дисциплини
32 Мариана Янкова Маринова - Старши учител по икономически дисциплини
33 Теодора Илиева Иванова-Василева - Старши учител по икономически дисциплини
34 Боряна Марчева Илчева - Старши учител по икономически дисциплини
35 Десислава Иванова Игнатова - Старши учител по икономически дисциплини
36 Татяна Михайлова Георгиева - Старши учител по икономически дисциплини
37 Блажена Петрова Абаджиева - Старши учител по икономически дисциплини
38 Анета Петрова Ангелова - Старши учител по икономически дисциплини
39 Диана Илиянова Дончева - Старши учител по икономически дисциплини
40 Румянка Драганова Ценева - Старши учител по икономически дисциплини
41 Даниела Енчева Димитрова - Учител по практическо обучение


1 Росица Йорданова Йорданова - Главен счетоводител
2 Росица Маринова Герганова - Оперативен счетоводител
3 Мира Александрова Петрова - Библиотекар
4 Кинчо Тодоров Камбуров - Програмист - аналитик
5 Румяна Райкова Кушева - Завеждащ административна служба
6 Андреана Стефанова Петкова - Секретар
7 Надка Христова Стефанова - Касиер, домакин
8 Венета Иванова Петрова - Технически изпълнител
9 Светлозар Василев Тодоров - Дърводелец
10 Радка Борисова Йорданова - Чистач/ Хигиенист
11 Димитрина Димитрова Савова - Чистач/ Хигиенист
12 Силвия Руменова Халачева - Чистач/ Хигиенист
13 Гинка Димитрова Иванова - Чистач/ Хигиенист
14 Виолета Тодорова Великова - Чистач/ Хигиенист
15 Невена Симеонова Пеева - Чистач/ Хигиенист
16 Бисерка Иванова Иванова - Огняр
17 Йонко Славев Кушев - Портиер
18 Йордан Георгиев Йорданов - Портиер


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.