СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП
В ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" – РУСЕ


№    Име    Презиме    Фамилия    -    Длъжност


1    Румяна    Първанова    Белчева  -   Директор
2    Калина    Маринова    Пенева  -  Заместник-директор по учебната дейност
3    Мариана    Петкова    Рачева   -  Заместник-директор по учебната дейност


1    Стела    Митева    Коева -  Училищен психолог
2    Росица    Николова    Иванова  -    Старши учител по БЕЛ
3    Антони    Маринов    Пенчев  -    Учител по БЕЛ
4    Илияна    Миткова    Илиева-Стоянова  -    Старши учител по БЕЛ
5    Полина    Николаева    Григорова  -    Учител по БЕЛ
6    Цветана    Севестиянова    Евлогиева  -   Старши учител по английски език
7    Росица    Йорданова    Попова  -    Старши учител по английски език
8    Катя    Петрова    Семерджиева  -    Старши учител по английски език
9    Дарина Кирилова Георгиева  -    Старши учител по английски език
10    Евелина    Тодорова    Копчева  -    Старши учител по английски език
11    Румен    Борисов    Димитров  -    Старши учител по н емски език
12    Даринка    Василева    Кънева  -    Старши учител по история и цивилизация
13    Даниела    Радославова    Маринова  -    Старши учител по история и цивилизация
14    Йонка    Георгиева    Йорданова  -    Старши учител по география и икономика
15    Анна    Димитрова    Гръкова-Стамболиева  -    Старши учител по философски цикъл
16    Добринка    Асенова    Миленкова  -    Старши учител по математика и информационни технологии
17   Мария    Недева    Вуткова  -    Старши учител по математика
18    Диана    Трифонова    Русева  -    Старши учител по математика
19    Велислава   Георгиева Димитрова-Владова -   Учител по информатика и информационни технологии
20    Катина    Иванова    Василева   -  Учител по информатика и информационни технологии
21    Милена Славова Аврамова  -    Учител по биология и здравно образование
22    Стефка    Костадинова    Дилянова-Йорданова   -  Старши учител по физика и астрономия
23    Росица    Стоянова Желева  -    Старши учител по химия и опазване на околната среда
24    Диана    Желева    Иванова  -    Старши учител по физическо възпитание и спорт
25    Борислава Бисерова Николова  -    Учител по физическо възпитание и спорт
26    Михаил Георгиев Георгиева  -  Учител по физическо възпитание и спорт
27    Росица    Симеонова    Мицова  -    Старши учител по икономически дисциплини
28    Даниела    Цонева    Иванова  -    Старши учител по икономически дисциплини
29    Мариана    Янкова    Маринова  -    Старши учител по икономически дисциплини
30    Теодора    Илиева    Иванова-Василева  -    Старши учител по икономически дисциплини
31    Боряна    Марчева    Илчева  -    Старши учител по икономически дисциплини
32   Татяна    Михайлова    Георгиева  -    Старши учител по икономически дисциплини
33   Блажена    Петрова    Абаджиева  -    Старши учител по икономически дисциплини
34   Анета    Петрова    Ангелова  -    Старши учител по икономически дисциплини
35    Диана    Илиянова    Дончева   -  Старши учител по икономически дисциплини
36   Румянка    Драганова    Ценева  -    Старши учител по икономически дисциплини
37   Десислава Иванова Игнатова -    Старши учител по икономически дисциплини
38    Даниела    Енчева    Димитрова  -    Учител по практическо обучение
       

1    Росица    Йорданова    Йорданова  -    Главен счетоводител
2    Росица Маринова Герганова -  оперативен счетоводител
3    Мира    Александрова    Петрова  -    Библиотекар
4    Емил    Трифонов    Борисов  -    Програмист – аналитик
5    Кинчо Тодоров Камбуров – оператор база данни
6    Румяна    Райкова    Кушева  -   Завеждащ административна служба
7    Андреана    Стефанова    Петкова  -    Секретар
8    Надка    Христова    Стефанова   -   Касиер, домакин
9    Венета    Иванова    Петрова  -    Технически изпълнител
10    Светлозар    Василев    Тодоров  -    Дърводелец
11    Радка    Борисова    Йорданова  -    Чистач/ Хигиенист
12    Спаска    Георгиева    Петкова  -    Чистач/ Хигиенист
13    Силвия    Руменова    Халачева  -    Чистач/ Хигиенист
14    Гинка    Димитрова    Иванова  -    Чистач/ Хигиенист
15    Виолета    Тодорова    Великова   -  Чистач/ Хигиенист
16    Невена    Симеонова    Пеева  -    Чистач/ Хигиенист
17    Бисерка    Иванова    Иванова   -  Огняр
18    Йонко    Славев    Кушев  -    Портиер
19    Йордан    Георгиев    Йорданов  -    Портиер


        ТЕЛЕФОНИ:
- Директор/канцелария 082/834510
- ЗДУД 082/834074 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.