СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП
В ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" – РУСЕ


№    Име    Презиме    Фамилия    Длъжност
1    Румяна    Първанова    Белчева  -   Директор
2    Калина    Маринова    Пенева  -  Заместник-директор по учебната дейност
3    Мариана    Петкова    Рачева   -  Заместник-директор по учебната дейност


1    Стела    Митева    Коева -  Педагогически съветник
2    Росица    Николова    Иванова  -    Старши учител по БЕЛ
3    Антони    Маринов    Пенчев  -    Учител по БЕЛ
4    Илияна    Миткова    Илиева-Стоянова  -    Старши учител по БЕЛ
5    Полина    Николаева    Григорова  -    Учител по БЕЛ
6    Цветана    Севестиянова    Евлогиева  -   Старши учител по английски език
7    Росица    Йорданова    Попова  -    Старши учител по английски език
8    Катя    Петрова    Семерджиева  -    Старши учител по английски език
9    Пламен    Костадинов    Пенев  -    Учител по английски език
10    Румяна    Костова    Тодорова  -    Старши учител по английски език
11    Евелина    Тодорова    Копчева  -    Старши учител по английски език
12    Румен    Борисов    Димитров  -    Старши учител по н емски език
13    Даринка    Василева    Кънева  -    Старши учител по история и цивилизация
14    Даниела    Радославова    Маринова  -    Старши учител по история и цивилизация
15    Йонка    Георгиева    Йорданова  -    Старши учител по география и икономика
16    Анна    Димитрова    Гръкова-Стамболиева  -    Старши учител по философски цикъл
17    Добринка    Асенова    Миленкова  -    Старши учител по математика и информационни технологии
18    Мария    Недева    Вуткова  -    Старши учител по математика
19    Диана    Трифонова    Русева  -    Старши учител по математика
20    Албена    Иванова    Иванова  -   Старши учител по информатика и информационни технологии
21    Катина    Иванова    Василева   -  Учител по информатика и информационни технологии
22    Детелина    Тинкова    Драганчева  -    Старши учител по биология и здравно образование
23    Стефка    Костадинова    Дилянова-Йорданова   -  Старши учител по физика и астрономия
24    Росица    Цветанова    Иванова  -    Главен учител по химия и опазване на околната среда
25    Диана    Желева    Иванова  -    Старши учител по физическо възпитание и спорт
26    Дима    Тодорова    Крос  -    Учител по физическо възпитание и спорт
27    Павел    Красимиров    Трифонов -  Учител по физическо възпитание и спорт
28    Росица    Симеонова    Мицова  -    Старши учител по икономически дисциплини
29    Даниела    Цонева    Иванова  -    Старши учител по икономически дисциплини
30    Мариана    Янкова    Маринова  -    Старши учител по икономически дисциплини
31    Теодора    Илиева    Иванова-Василева  -    Старши учител по икономически дисциплини
32    Боряна    Марчева    Илчева  -    Старши учител по икономически дисциплини
33    Татяна    Михайлова    Георгиева  -    Старши учител по икономически дисциплини
34    Блажена    Петрова    Абаджиева  -    Старши учител по икономически дисциплини
35    Анета    Петрова    Ангелова  -    Старши учител по икономически дисциплини
36    Диана    Илиянова    Дончева   -  Старши учител по икономически дисциплини
37    Румянка    Драганова    Ценева  -    Старши учител по икономически дисциплини
38    Даниела    Енчева    Димитрова  -    Учител по практическо обучение
       

1    Росица    Йорданова    Йорданова  -    Главен счетоводител
2    Мира    Александрова    Петрова  -    Библиотекар
3    Емил    Трифонов    Борисов  -    Програмист - аналитик
4    Румяна    Райкова    Кушева  -   Завеждащ административна служба
5    Андреана    Стефанова    Петкова  -    Секретар
6    Надка    Христова    Стефанова   -   Касиер, домакин
7    Венета    Иванова    Петрова  -    Технически изпълнител
8    Светлозар    Василев    Тодоров  -    Дърводелец
9    Радка    Борисова    Йорданова  -    Чистач/ Хигиенист
10    Спаска    Георгиева    Петкова  -    Чистач/ Хигиенист
11    Силвия    Руменова    Халачева  -    Чистач/ Хигиенист
12    Гинка    Димитрова    Иванова  -    Чистач/ Хигиенист
13    Виолета    Тодорова    Великова   -  Чистач/ Хигиенист
14    Невена    Симеонова    Пеева  -    Чистач/ Хигиенист
15    Бисерка    Иванова    Иванова   -  Огняр
16    Йонко    Славев    Кушев  -    Портиер
17    Йордан    Георгиев    Йорданов  -    Портиер


        ТЕЛЕФОНИ:
- Директор/канцелария 082/834510
- ЗДУД 082/834074 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.