“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета  - 16-23 годишни.


На 28 март 2013 г. фондация "Джуниър Ачийвмент България" организира националната инициатива "Мениджър за един ден". Ученици от цялата страна имат възможност да преживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствени организации. В мероприятието взеха участие ученици от ПГИУ "Елиас Канети" - Русе в следните фирми и институции:

  • Ресенско търговско-индустриална камара - двама ученици;
  • ТП на НОИ Русе - единадесет ученици;
  • Приста Ойл Холдинг ЕАД - град Русе - пет ученици;
  • Областна Дирекция "Земеделие" - пет ученици;
  • НАП - град Русе - двадесет и четири ученици.

 

 

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.