МЛАД ИКОНОМИСТ

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България удостои с трета награда Вилиана Младенова Камбурова, ученичка от 11в клас на ПГИУ „Елиас Канети” за участието й в Националния конкурс „Млад икономист – 2013” на тема „Електронна търговия и интернет маркетинг”.На тържествената церемония за награждаването на победителите, Вилиана Камбурова получи за отличното си представяне грамоти и от други институции и е приета за студентка в УНСС без изпит. Поздравления!

Подготовката на ученичката е в рамките на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти /УСПЕХ/”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.