ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

 Справка

за броя на свободните места след10.11.2017 г.

в паралелките на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

за учебната 2017/2018 г.

Училище

Клас

Вид на паралелката(ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изучаван чужд език

Начин на изучаване (интензивно, разширено, неразширено)

        1             

ПГИУ „Елиас Канети“

VIII

професионална

Икономика и мениджмънт

1

АЕ

разширено

        2             

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

интензивно

        3             

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

интензивно

        4             

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

интензивно

        5             

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

интензивно

        6             

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Митническа и данъчна адм.

2

АЕ

интензивно

        7             

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

интензивно

        8             

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Митническа и данъчна адм.

1

АЕ

интензивно

        9             

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Електронна търговия

3

АЕ

интензивно

    10             

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Икономика и мениджмънт

2

АЕ

интензивно

 

 

Документи се подават в канцеларията на училището.
Телефон: 082 834510; 082 834074
Работно време:         
9.00ч. – 12.00ч.
13.00ч. – 16.00ч.


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.