Свободни места към 07.11.2018 г .

в ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе

 

Училище

Клас

Вид на паралелката (ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изуча

ван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Банково дело

2

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

4

ПГИУ „Елиас Канети“

 ХІ

професионална

Митническа и данъчна администрация

3

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

 ХІ

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

8

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

9

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Митническа и данъчна администрация

2

АЕ

 

 

 

Свободни места към 30.10.2018 г .

в ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе

 

Училище

Клас

Вид на паралелката (ощообр., профилирана, професионална, непрофилирана)

Профил/специалност

Брой места

Изуча

ван чужд език

1

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

2

ПГИУ „Елиас Канети“

ІХ

професионална

Банково дело

2

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

Х

професионална

Оперативно счетоводство

1

АЕ

3

ПГИУ „Елиас Канети“

 ХІ

професионална

Митническа и данъчна администрация

3

АЕ

5

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

6

ПГИУ „Елиас Канети“

 ХІ

професионална

Електронна търговия

1

АЕ

7

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІ

професионална

Оперативно счетоводство

2

АЕ

9

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Бизнес администрация

1

АЕ

10

ПГИУ „Елиас Канети“

ХІІ

професионална

Митническа и данъчна администрация

2

АЕ

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.