Интервю с Петър, Любослав и Селин от ХІ в клас

Интервю с  Петър, Любослав и Селин от ХІ в клас –награди на УП „Атлетик Нейчър“ -      1-во  място за презентация;  3-то място за комплексно обслужване; 3-то място за сътрудничество с ментор от ХХ международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2017 г.


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.