Интервю с Габриела и Джулия от ХІ д клас

Интервю с Габриела и Джулия от ХІ д клас – най-добър екип и професионално обслужване – награда за учебно предприятие „Течно здраве“ на ХХ международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2017 г.


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.