Литературно четене на тема: „Неизвестното ще спаси известното”(Елиас Канети)

(„…..неизвестното е това, което спасява известното и съхранява изградените от него ценности” – Ташимира Ташева, ученичка от 12 клас в ПГИУ „Елиас Канети” – Русе, отличена със Специална награда) 

 

За седма поредна година ПГИУ „Елиас Канети” – Русе проведе в Австрийската библиотека литературен конкурс и литературно четене на тема: „Неизвестното ще спаси известното” (Елиас Канети).

 

Тази година конкурсът имаше национален характер  и в него се включиха 57 ученици от Русе и страната, като за . участие в литературното четене бяха номинирани 31 ученици от различни ученици – ПГИУ „Елиас Канети” – Русе, СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ”, СОУ „Възраждане”, ПГО „Недка Иван Лазарова”, АГ „Гео Милев”, СОУ „Васил Левски”, Гимназия „Васил Левски” – Исперих и др.

Участниците прочетоха откъси или целите си творби, като дискутираха и коментираха житейски и философски истини.  Изследваха необятните дебри на известното и неизвестното в заобикалящия ни свят.  Споделяха мнение и разкриваха отношение към разглежданите проблеми, като изразяваха критичното си  отношение към пороците и неправдата в живота, както  и удовлетворението си от милите жестове, малките радости, които хората все още успяват да дарят на околните.

Всички участници получиха награди и грамоти.

Тази година Специаланта награда от конкурса е отпечатване на есето във В. „Еврейски вести”

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.