Социална маргиналност
• Промяна в ценностите и принципите, валидни за обществото
• Липса на структурирано свободно време (спорт, хоби)
• Трудности със социалната интеграция, принадлежност към маргинални групи, начин на живот извън закона

Поведение
• Пасивност, апатия, затвореност в себе си
• Променливо настроение,свръхактивност, свръхвъзбудимост, нервност, еуфория, раздразнимост
• Измислици, манипулации, предизвикателно поведение, заплахи
• Загуба на чувството за време, разсеяност, бягство от часовете, липса на организираност
• Объркване, противоречия, разминаване между думи и действия
• Намаляване на постиженията в училище
• Отслабване на вниманието и концентрацията
• Чести конфликти с околните
• Липса на интерес, отвращение, изоставяне на учебните задължения

Отношения с връстници
• Смяна на приятелския кръг (компанията), чести телефонни обаждания със загадъчно съдържание
• Избягване на контакти с учители и ръководството на училището
• Липса на комуникация със съучениците
• Враждебно, отбягващо, затворено или загадъчно поведение
• Наличие на финансови взаимоотношения с връстниците

Типични знаци
• Наличие на вещества у ученика
• Наличие на „прибори” за консумиране: обгорена лъжица, спринцовка, фолио, капки за нос и за очи
• Следи от убождания по ръце, крака, бедра
• Много свити или разширени зеници, зачервени очи


Препоръки

Подкрепете съмненията си с факти
• Интересувайте се с какво се занимава пораждащият съмнения, каква е неговата среда в училище, какво прави по време на междучасията
• Обърнете внимание на промените в поведението
• Обърнете внимание (говорете с класния ръководител, останалите учители) колко време ученикът прекарва в училище

Самообразовайте се
• Търсете обективна информация за психоактивните вещества, за да бъдете подготвени за евентуален разговор
• Посещавайте професионални сайтове и форуми за наркотиците. Не всяка информация в интернет е достоверна и обективна
• Обадете се на информационната линия за наркотиците 0888 99 18 66, ако имате специфични въпроси
• Не забравяйте, че обвинението ограничава или прекъсва комуникацията
• Не ставайте експерти по наркотиците, но знайте достатъчно

Търсете диалог
• Не използвайте обвинения и упреци
• Бъдете подкрепящи и разбиращи, но поставяйте ясни граници и правила
• Бъдете информирани относно психоактивните вещества
• Подкрепяйте думите си с аргументи и факти

Превенция
• Погрижете се за обучението в превенция на останалите ученици
• Поканете институция, която се занимава с психоактивните вещества да изнесе лекция в училището ви, участвайте с учениците в събития, посветени на здравословния живот или организирайте такива
• Организирайте съвместно работата си с педагогическия съветник

Как да реагираме?

Консултиране с педагогически съветник
• Споделете предположенията си и ги подкрепете с факти
• Обмислете възможните варианти за действие, съобразени с личностовите особености на ученика

Разговор с евентуално употребяващия
• Спокоен и необвиняващ разговор, подкрепен с факти
• Поставяне на ясни граници и правила
• Предупреждение за известяване на родителите
• Заявяване на готовността за помощ и подкрепа при нужда. Не забравяйте, че когато имате съмнения, не се чувствате сигурни или искате да научите повече, можете да се обърнете към информационната линия за наркотиците и алкохола на 0888 99 18 66 или да ползвате някой от другите информационни канали – чат, форум или електронна поща. И още нещо – употребата на наркотици и алкохол е симптом на вътрешноличностни или семейни проблеми, послания от рода на „Наркотиците са вредни”, „Ще пропаднеш”, „Ще си провалиш здравето/живота” могат да доведат до разрушаване на доверието и прекъсване на диалога.


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.