.ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

Винаги спазвайте правилата за движение и пресичане. Често тротоарите са заети от паркирани коли. Оглеждайте се много внимателно, когато се налага да слезете на платното. Когато се наложи да пресечете оживена улицата, по-добре е учениците да се съберат в компактна група и  преминат през платното  само  при зелен сигнал на светофара, или - ако няма светофар - само когато платното е напълно свободно, без приближаващи от двете страни автомобили.
 2.  Никога не пресичайте платното тичешком. Спрете до бордюра, огледайте се внимателно първо наляво, после надясно и  направете крачка на платното само когато не приближават автомобили, които са вече в опасна близост,  и като прецените, без колебание, че сте в пълна безопасност.
  3.  Когато пресичате оживени кръстовища със светофарна уредба,  не бързайте да навлизате на платното веднага след като светне зеленият сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал, първо се огледайте в  двете посоки, защото винаги има автомобили, които навлизат в кръстовището  в последния момент, на червено, и то с висока скорост.
 4. Не пресичайте между паркирани автомобили. Шофьорите не могат да забележат дете с нисък ръст, което се опитва да пресече между колите и не би успял да спре и го предпази при внезапното му появяване на платното.
          5 .Много от пострадалите деца и юноши  в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от родители, приятели и близки. Тогава те се оказват безпомощни потърпевши . Когато се возите в  автомобил,  по-добре седнете на задната седалка. Ако баща Ви не е осигурил обезопасителна седалка или столче с колани, би трябвало да настоявате, за да ви превозва безопасно до училище и обратно. По-големите ученици с по-висок ръст задължително трябва да ползват стандартните предпазни колани в автомобила.
6. Ако се страхувате да пресечете улицата, заради бързо движещи се многобройни автомобили, помолете някой възрастен да ви преведе през платното.
7. След учебните занятия по обратния път до дома децата често започват игри и то на платното или близо до него. Не участвайте в тези игри, защото може да се увлечете и да излезете внезапно и без оглеждане на платното. Предупредете и другите деца за опасността. 
8. Винаги напомняйте на своите родители, че когато ви возят в семейния автомобил, за да сте в безопасност при евентуална злополука,  винаги трябва да ви обезопасяват в детско столче или върху детска седалка /с колани/.
9. При пресичане на улици вечер или сутрин, по тъмно, правете това на места с работещо улично осветление, за да сте видими за водачите.


                        Отдел “Пътна полиция” - ГД “Национална полиция” 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.