Дейности - Световен ден на философията

Световен ден на философията


Традиционно за четвърта поредна година в нашето училище отбелязахме Световния ден на философията. По инициатива на ЮНЕСКО денят е определен като празнично събитие през 2005 г. Мотото тази година беше „Да се научим да живеем заедно“, а конкретната тема на обсъждането беше толерантността. В събитието участваха ученици от IXти, Xти   XIти клас, които гледаха презентация за и работиха по казуса „Топката“, представен чрез краттък филм. Работата по казуса и последвалата дискусия провокираха участниците да разсъждават върху границата между свободата на словото и дискриминацията, да да осъзнаят, че общуването е натоварено както с ценности, така и и с предразсъдъци. Учениците разбраха колко е важно да се научим да ценим и използваме недискриминиращ и толерантен език.

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.