ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" – РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от класните ръководители, за първи учебен срок  на учебната 2017/2018 година

 

№ по ред

Класен ръководител

Клас

Ден

Час

Място

1

Стефка Костадинова Дилянова

VІІІ-а

Сряда

17,00-17,45

Учителска стая

2

Дарина Георгиева Кирилова

VІІІ-б

Четвъртък

17,00-17,45

Учителска стая

3

Илияна Миткова Илиева

VІІІ-в

Петък

17,00-17,45

Учителска стая

4

Анна Димитрова Гръкова

VІІІ-г

Понеделник

18,00-18,45

Учителска стая

5

Боряна Марчева Илчева

ІХ-а

Вторник

17,00-17,45

Учителска стая

6

Добринка Асенова Миленкова

ІХ-б

Сряда

17,00-17,45

Учителска стая

7

Евелина Тодорова Копчева

ІХ-в

Четвъртък

17,00-17,45

Учителска стая

8

Полина Николаева Григорова

ІХ-г

Четвъртък

17,00-17,45

Учителска стая

9

Диана Трифонова Русева

ІХ-д

Вторник

17,00-17,45

Учителска стая

10

Йонка Георгиева Йорданова

Х-а

Вторник

17,00-17,45

Учителска стая

11

Даниела Цонева Иванова

Х-б

Петък

17,00-17,45

Учителска стая

12

Росица Йорданова Попова

Х-в

Сряда

17,00-17,45

Учителска стая

13

Катина Иванова Василева

Х-г

Сряда

17,00-17,45

Учителска стая

14

Даниела Радославова Маринова

Х-д

Четвъртък

18,00-18,40

Учителска стая

15

Блажена Петрова Абаджиева

ХІ-а

Четвъртък

18,00-18,45

Учителска стая

16

Росица Симеонова Мицова

ХІ-б

Вторник

17,00-17,45

Учителска стая

17

Антони Маринов Пенчев

ХІ-в

Четвъртък

17,45-18,30

Учителска стая

18

Теодора Илиева Иванова

ХІ-г

Четвъртък

18,00-18,45

Учителска стая

19

Мария Недева Вуткова

ХІ-д

Четвъртък

17,45-18,30

Учителска стая

20

Анета Петрова Ангелова

ХІІ-а

Вторник

17,00-17,45

Учителска стая

21

Росица Николова Иванова

ХІІ-б

Понеделник

17,00-17,45

Учителска стая

22

Диана Илиянова Дончева

ХІІ-в

Четвъртък

17,00-17,45

Учителска стая

23

Катя Петрова Семерджиева

ХІІ-г

Четвъртък

17,00-17,45

Учителска стая

24

Татяна Михайлова Георгиева

ХІІ-д

Четвъртък

17,45-18,30

Учителска стая

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.