ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

 

 

ПРЕДМЕТ КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ забележка
валидни издания
Български език 8 "Булвест 2000" ООД-уч. помагало К. Димчев и кол.   
Литература 8 "Булвест 2000" ООД-уч. помагало М. Герджикова  
Английски език 8 организирана доставка    
Математика, ЗП 8 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив  
Информационни технологии 8 Нова звезда - 2000  ЕООД   (колективна заявка) Ивайло Иванов,Людмила Попова  2015
Биология и здравно образование 8 "Булвест 2000" ООД О. Димитров и колектив след 2001
Физика и астрономия 8 "Булвест 2000" ООД М. Максимов и др.  
География и икономика, ЗП 8 "Булвест 2000" ООД Р. Пенин и колектив  
История и цивилизация 8 "Булвест 2000" ООД Р. Кушева и др.  
Химия и ООС, ЗП 8 "Булвест 2000" ООД Г. Нейков и колектив  
Български език, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД К. Димчев и кол.   
Литература, ЗП 9 Просвета - София АД В. Герджикова и колектив 2012-2016
Математика, ЗП 9 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив  
Биология и здравно образование 9 "Булвест 2000" ООД О. Димитров и колектив 2001-2016
Физика и астрономия 9 "Булвест 2000" ООД М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2016
География и икономика, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД Р. Пенин и колектив 2012-2015
История и цивилизация, ЗП 9 ИК Анубис ООД Д. Вачков и колектив 2012-2015
Руски език 9 "Просвета - София" АД; Контакт Наш адрес www.ru Ел. Корчагина и др. 2002-2016
Немски език ІІ ЧЕ, ЗП 9 Летера, Пловдив,Deutsch ist IN-І част Венцислава Дикова и кол.  
Информатика 9 Летера

Информатика  9-10 клас
изд. Нова звезда Visual Basic Express                      (колективна заявка)
Петър Бърнев и колективИвайло Иванов


2011


2011
Информатика за 9 клас,
Програмиране на С++
9 а Коала Прес Лилия Иванова,
Виолета Вазова
2012
Информационни технологии 9 Информатика и информационни технологии
изд. Нова звезда 2000 ЕООД едно книжно тяло (колективна заявка)
Ивайло Иванов 2010
Химия и ООС, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД M. Кирилов и колектив 2001-2016
Психология и логика (психология), ЗП
Психология  логика (логика), ЗП 
9 Нова звезда - 2000  ЕООД    Иван Игов и колектив                                                 2001-2015
Български език, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД К. Димчев и кол.   
Литература, ЗП 10 Просвета - София АД Ал. Шурбанов и колектив  
Математика, ЗП 10 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив  
Биология и здравно образование 10 "Булвест 2000" ООД О. Димитров и колектив 2001-2016
Физика и астрономия 10 "Булвест 2000" ООД М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2016
География и икономика, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД Р. Пенин и колектив 2012-2015
История и цивилизация, ЗП 10 Просвета - София АД Г. Марков и колектив 2012-2015
Руски език 10 "Просвета - София" АД; Контакт Наш адрес www.ru Ел. Корчагина и др. 2002-2016
Немски език ІІ ЧЕ, ЗП 10 Летера, Пловдив, Deutsch ist IN-І част Венцислава Дикова и кол.  
Информационни технологии 10 Нова звезда - 2000  ЕООД   (колективна заявка) Ивайло Иванов 2014
Химия и ООС, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД Г. Нейков и колектив 2002-2016
Етика и право, ЗП 10 ИК Анубис ООД Ив. Колев и колектив 2001-2015
Икономическа информатика 10а,г; 11д Мартилен Атанас Данев,  Емилия Момчилова  
Български език, ЗП и ПП 11 ИК Анубис ООД Т. Бояджиев и колектив   
Литература, ЗП и ПП 11 ИК Анубис ООД В. Стефанов, Ал. Панов  
Математика, ЗП 11 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив  
География и икономика, ПП 11 Просвета София АД Н. Димов и колектив 2012-2015
История и цивилизация, ЗП 11 ИК Кръгозор Й. Андреев и колектив 2012-2015
Философия, ЗП 11 ИК Анубис ООД Ив. Колев, Р. Пожарлиев 2001-2015
Български език, ЗП и ПП 12 ИК Анубис ООД Т. Бояджиев и колектив   
Литература, ЗП и ПП 12 ИК Анубис ООД В. Стефанов, Ал. Панов  
Математика, ЗП 12 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив  
География и икономика 12 учебни помагала за ДЗИ    
Свят и личност 12 Просвета Майа Грекова  
Икономика на търговията 10а ФОРКОМ София, Икономика на вътрешната търговия Д. Белев 1999
Икономика на предприятието - І част 10б,в; 11г  Мартилен Георги Попов, Добрина Макавеева  
Икономика на предприятието - ІІ част 10в; 11б,г; 12 г Мартилен Димитър Дончев и кол. 2012
Икономика на предприятието - І част 10д Дионис Елена Бояджиева и колектив  
Икономика на предприятието - ІІ част 10д;11д Дионис Виолета Чаушева и колектив  
Икономика на предприятието - ІІІ част 11д Дионис Виолета Чаушева и колектив  
Макроикономика 10а,б,в,г,д Мартилен Методи Кънев  
Маркетинг 10д,11а и 12 в  ИК Люрен С 1999, "Маркетинг"
ИК Люрен  2003, "Мениджмънт на маркетинга"
Д. Доганов, Здр. Младенов, Р. Панова
Мл. Велев и кол.
 
 Обща теория на счетоводната отчетност 9 а,б,г,д  и  11в        Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2015
Счетоводство на предприятието 10 а, б, г,д; 11б,г; 12б Мартилен Светла Павлова 2013
Бизнес комуникации 9д; 10б,в,г; 11в "Принта ком" София Ева Бакалова 2011
Основи на правото 9г;10д;11а,б,в,д Мартилен Георги Стефанов и колектив 2011
Търговско счетоводство   Дионис доц . Райна Начева 2012
Организация и техника на търговските плащания 11а Мартилен Радко Радков и
Даниела Малчева
2012
Фирмено право 11г, 12а Мартилен  Георги Стефанов  
Финанси (публични, корпоративни и международни)   Мартилен колектив 2011
Статистика   Мартилен, "Обща теория на статистиката" Мита Георгиева  
Банково счетоводство   Мартилен Светла Павлова 2011
Международен бизнес   ИК Призма Л. Каракашева 2001
Застрахователно и осигурително счетоводство   Мартилен, Кратък курс записки - учебно помагало Светла Павлова 2010
Микроикономика 9а,б,в,г,д Мартилен Методи Кънев  
Стокознание 10 г
11 г, д
Мартилен Стефан Кожухаров  
Електронна търговия 11а,12а Мартилен Биляна Койчева и Ани Главчева 2014
Делова кореспонденция 11 в, 12 в Мартилен  Николина Георгиева  
Компютърен машинопис и текстообработка 9 в, 10 в Мартилен Николина Георгиева  

 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.