Седмично разписание за II-ри срок на учебната 2018-2019 година - кликнете тук (3 листа формат А4 за най-добро възприемане). Номерацията на учителите, ползвана в разписанието е във втория лист.

 

 

Седмично разписание за I  срок на 2018-2019 учебна година - тук. По-долу - по класове за I срок.

Осми клас

Девети клас

Десети клас

Единадесети клас

Дванадесети клас

Всички класове

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.