Консултации за родители и ученици

                                             
Консултации за родители за ВТОРИЯ срок на 2018/2019 учебна година
                             

Консултации за ученици за ВТОРИЯ срок на 2018/2019 учебна година

 

Часови график на контролните и класни работи

 Г Р А Ф И К на контролните работи за ВТОРИЯ учебен срок за учебната 2018/2019 година

 

Г Р А Ф И К на класните работи за ВТОРИЯ учебен срок за учебната 2018/2019 година

 

                                              

Архив от минали учебни години:


                                               Консултации за родители за първия срок на 2018/2019 учебна година
                                              

                                              Консултации за ученици за първия срок на 2018/2019 учебна година

 

Часови график на контролните и класни работи

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.