Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

 

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.
  • Обявяване на резултатите - до 13 юни 2019

 

     Сесия август-септември

  • Обявяване списъци с разпределение по училища - 23 август 2019
  • Български език и литература – 28 август, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити >>>

   

 

 

      

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1          За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година.

Сесия януари:

За трета степен

по теория       23.01.2019 г.

по практика    21.01.2019 г.

 

2          За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018 - 2019 година.

Сесия юни-юли:

За трета степен         

теория            06.06.2019 г.

практика         03.06.2019 г.

 

Сесия септември:

За трета степен         

теория            11.09.2019 г.

практика         05.09.2019 г.

 

3.         Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

3.1       За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018 - 2019 г.

Сесия януари:

Срок за подаване на заявления – 21.12.2018 г.

 

3.2       За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018 - 2019 година.

3.2.1    Сесия юни-юли

Срок за подаване на заявления за трета степен – 10.05.2019 г.

3.2.2   Сесия септември

Срок за подаване на заявления – 30.08.2019 г

Заповед за изпити за професионална квалификация >>>


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.