Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

 

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2018 г.,  начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

 

     Сесия август-септември

  • Български език и литература – 28 август, 2018 г.,  начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2018 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити >>>

   

 

 

      

Дати за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1          За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2017/2018 година.

Сесия януари:

За трета степен

по теория       25.01.2018 г.

по практика    22.01.2018 г.

 

2          За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2017/2018 година.

Сесия юни-юли:

За трета степен         

теория            06.06.2018 г.

практика         01.06.2018 г.

 

Сесия септември:

За трета степен         

теория            11.09.2018 г.

практика         05.09.2018 г.

 

3.         Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

3.1       За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2017/2018 г.

Сесия януари:

Срок за подаване на заявления – 22.12.2017 г.

 

3.2       За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2017/2018 година.

3.2.1    Сесия юни-юли

Срок за подаване на заявления за трета степен – 09.05.2018 г.

3.2.2   Сесия септември

Срок за подаване на заявления – 31.08.2018 г

Заповед за изпити за професионална квалификация >>>


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.