ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

Х клас,самостоятелна форма на обучение

за учебна 2017/2018 година

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

 

 

октомври 2017

 

 

 

 

1.       

Английски език ЗП

6.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

2.       

Физическо възпитание и спорт ЗП

10.10.2017

09.00

Спортна площадка

Юли 2018

Септември 2018

3.       

Информационни технологии ЗП

12.10.2017

09.00

Каб. 20а

Юли 2018

Септември 2018

4.       

Етика и право ЗП

18.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

5.       

История и цивилизация ЗП

27.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

януари 2018

 

 

 

 

6.       

Стокознание ЗПП

04.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

7.       

Стокознание – учебна практика ЗПП

08.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

8.       

Физика и астрономия ЗП

12.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

9.       

Бизнес комуникации ЗПП

15.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

10.   

География и икономика ЗП

19.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

11.   

 Математика ЗП

23.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

12.   

Биология и здравно образование ЗП

26.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

13.   

Български език и литература ЗП

29.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

април 2018

 

 

 

 

14.   

Счетоводство на предприятието ЗПП

10.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

15.   

Счетоводство – уч. практика ЗПП

13.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

16.   

Икономическа информатика – учебна практика ЗПП

19.04.2018

09.00

Каб. 20а

Юли 2018

Септември 2018

17.   

Макроикономика ЗПП

20.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

18.   

Химия и опазване на околната среда ЗП

24.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

19.   

Немски език ЗП

30.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

               

 

 

 

 • ДЗИ

      Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:     Сесия май-юни Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00 ч. Втори...

  Прочетете още...

 • ДЗИ професионална квалификация

             Дати за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 1          За лица,...

  Прочетете още...

 • ППНЗП

   ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., бр. 19 от 10.03.2000 г.; изм. и доп., бр. 53от...

  Прочетете още...


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.