• ДЗИ

      Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:     Сесия май-юни Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00 ч. Втори...

  Прочетете още...

 • ДЗИ професионална квалификация

             Дати за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 1          За лица,...

  Прочетете още...

 • ППНЗП

   ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., бр. 19 от 10.03.2000 г.; изм. и доп., бр. 53от...

  Прочетете още...


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.