Нора Христова Пиперева със стипендия по проект „1000 стипендии“

Ученичката от 11 „д“ клас на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе спечели стипендията, след като и в двата кръга на конкурса успя да представи както своите знания и умения в областта на икономиката, така и широтата и богатството на своята обща култура, аналитично мислене и критичност.

Параметрите на получената от Нора Пиперева стипендия са: 500 лева финансов стимул, виртуален ваучер за книги на стойност 200 лева, право на консултации със специалистите на проекта и достъп до Форума на "1000 стипендии".

Проект "1000 СТИПЕНДИИ" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе по една от зададените теми, да представи своите знания и разсъждения.

 Есето, с което Нора Пиперева спечели стипендията:

Каква трябва да е икономиката на България? И защо?

 Икономиката не е просто сметки, суха теория, хипотези за развитието на една страна.Чрез нея се определя жизненият стандарт на нацията. Така преценяваме дали животът в една страна ни удовлетворява, или решаваме да си стегнем куфарите и да идем някъде, където икономиката се развива по-бързо и ще ни бъдат предоставени по-големи възможности.

 Според мен, има няколко основни причини за нестабилността на българската икономика, срещу които трябва да бъдат взети сериозни мерки.

 Първо - най-способните и можещи кадри на България я напускат, защото не получават адекватно парично възнаграждение за труда си.

 Второ - нарастването на Брутния вътрешен продукт на страната предимно чрез износа.

 Трето - ниските цени на стоките на конкурентните чуждестранни производители и трудното реализиране на българските стоки както на българския, така и на чуждестранния пазар.

 Сигурно сте се запитвали защо, когато напишете името на някоя страна в „Уикипедия”, едно от първите неща, които се показват за нея е показателят Брутен вътрешен продукт /БВП/. БВП включва пазарната стойност на всички стоки и услуги, произведени вътре в националното стопанство за една година. Той е основен показател за състоянието на икономиката и жизнения стандарт на населението. Един от подходите за неговото измерване е разходният - сума от потребителските разходи на населението, правителствените разходи, направените инвестиции вътре в страната и чистият износ. Брутният вътрешен продукт на България нараства предимно чрез износа. Значителна част от производството на България се изнася за чуждестранните пазари, където цените на стоките са по-високи, но и по-достъпни за потребителите. Така се стимулира потреблението на другите страни, а потреблението на българските пазари отчита спад. Увеличаването на БВП, свързано с увеличаване на потребителските разходи в България, ще означава нарастване на доходите, следователно – по-висок жизнен стандарт.

 Друг значим проблем, свързан с развитието на стопанството на България са дъмпинговите цени на чуждестранните стоки. Пример за това са тютюнопроизводителите и зеленчукопроизводителите, които са принудени да продават реколтата си на безценица. Те срещат силна конкуренция в лицето на производителите от Гърция и Турция, които пласират стоката си по-успешно на българските пазари. Обемът на внасяната продукция трябва да бъде регулиран от държавата. С приемането на България в Европейския съюз, страната може да търгува свободно с по-голямата част от континента, което е в полза на стопанството ни. Необходимо е българските продукти да отговарят на високите европейски стандарти за качество, което е и предизвикателство за родния бизнес, защото по-високото качество означава по-високи разходи.

 България не е страна, която разполага с ресурсиза развитие на тежката индустрия. Поради тази причина, приоритет за развитието на страната трябва да бъдат леката промишленост и селското стопанство, като се подпомага дребният и средният бизнес в тези отрасли. Това би било възможно с предоставянето на субсидии както от държавата, така и от европейските фондове. Растениевъдството и животновъдството не са само отрасли за нашата икономика, тяхното развитие е традиция.

 Друга важна причина за недостатъчно бързия темп на икономическо развитие на страната е фактът, че много млади хора решават да имигрират в развитите страни. Там те получават по-добро образование и успяват да се докажат по-бързо на пазара на труда. Разкривайки своята способност в дадена област, получават много по-високо заплащане, което не могат да получат в България. Млади семейства напускат страната заедно с децата си, за да търсят по-добри възможности за реализация. Така ние губим способни професионалисти и бъдещето на страната си - децата.

 Качеството на образование в университети по света се определя както от знания, които получават студентите, така и от тяхната реализация. Единственият български университет, включен в класацията на топ 800 университета в света, е Софийският университет „Св. Климент Охридски”*. През 2012г. България е заделяла само 3.5% от Брутния си вътрешен продукт за образование**. Именно образованието е ключът към повишаване качеството на труда. Ако предлагаме конкурентноспособно образование, младите хора ще остават да учат в България и ще допринасят за нейното успешно развитие.

 Всеки един ден е от значение за българската икономика, защото всеки един ден българи изпадат във финансово затруднение, всеки един ден български студенти решават да заменят българското образование с образование в чужбина, всеки един ден български граждани продават на безценица труда си на чужда държава и с всеки изминал ден чуждата стока завладява все повече българските пазари.

 Решаването дори само на част от изброените проблеми е изключително трудна, бавноосъществима реформа. Много хора подценяват образованието и губят стимул да учат. Образованието е в основата на изграждането на самите нас като личности, които са готови да отстояват принципите си. Най-важният капитал за една нация е нейното население. Каква ще е икономиката на България зависи изцяло от нас.

 * Класацията е в резултат на проучване на британското издание TimesHigherEducation.

 ** Данни на европейската статистическа служба Евростат.

 


 Международен ден на правото да знам

 

 

Ученици от 12 клас на ПГИУ „Елиас Канети”  се включиха в организираната от Административния съд – Русе кръгла маса, посветена на Международния ден на правото да знам – 28 септември.

         Младите хора получиха информация за правораздавателните функции и компетенции на Административния съд, за възможностите чрез които всеки може да защити правата си срещу незаконосъобразните действия на държавата, за правото на всеки гражданин да получи бързо и качествено правосъдие.

 
 

 


 Посещение на Русенската митница

Учениците от 11г клас специалност "Митническа и данъчна администрация" на 04.06.2014 година посетиха Русенска митница и наблюдаваха дейности от реалната бизнес практика. За първи път те имаха възможност да присъстват "на живо" на извършването на щателна митническа проверка. Учениците видяха как работи мобилният митнически рентген, как се разчита изображението от рентгеновите системи, как се прави проверка на багажи и приносими вещи със скенера в митническото хале. Особено вълнение предизвика появата на двамата помощници в борбата с наркотрафика и контрабандата на акцизни стоки - митническите кучета Рон и Роко. Митническата лаборатория към регионалния учебен център Русе повдигна завесата пред някои от тайните "оръжия" при разкриване и доказване на престъпления. Посещението в Русенска митница допринесе за обогатяване практическата подготовка на учениците за професията, по която се обучават.


В деня на Конституцията – Ден на отворените врати в Административен съд – Русе

Ученици от 11 клас посетиха Административния съд – Русе в деня на отворените врати – 16.04.2014 година. Инициативата е организирана по повод 135-тата годишнина от приемането на Търновската конституция и 16 април – Деня на българския юрист и съдебения служител.

Съдия Елга Цонева, председател на административен съд - Русе, представи работата на институцията и начина на разпределяне на делата в нея.

Съдия Ина Райчева разказа историята на сградата, в която се помещава институцията и запозна учениците с вътрешноорганизационната дейност на съда и служителите. Младите хора посетиха деловодството, регистратурата и залите, бяха запознати и с правилата за поведение в тях. Те научиха подробности за работата на магистратите в съда.

Административни

Teacher.bg


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.