Статии

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - Х клас, специалност ''Електронна търговия'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
18 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 География и икономика - писмен ЗП 10 ЕТ 18 01.04.2019 09:00
2 История и цивилизация - писмен ЗП 10 ЕТ 18 03.04.2019 10:00
3 Математика - писмен ЗП 10 ЕТ 18 09.04.2019 09:00
4 Български език и литература - писмен ЗП 10 ЕТ 18 12.04.2019 09:00
5 Счетоводство на предприятието - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 15.04.2019 09:00
6 Счетоводство на предприятието УП - практически ЗПП 10 ЕТ 18 18.04.2019 10:00
7 Физическо възпитание и спорт - практически ЗП 10 ЕТ салон 19.04.2019 09:00
8 Немски език - втори чужд - писмена и устна част ЗП 10 ЕТ 18 22.04.2019 писмена част - 09:00:00, устна част - 12:30 ч.
9 Биология и здравно образование - писмен ЗП 10 ЕТ 18 24.04.2019 10:00
10 Английски език - първи чужд - писмена и устна част ЗП 10 ЕТ 18 30.04.2019 писмена част - 10 ч., устна част  - 13:30 ч.
11 Физика и астрономия - писмен ЗП 10 ЕТ 18 03.05.2019 09:00
12 Химия и опазване на околната среда - писмен ЗП 10 ЕТ 18 07.05.2019 10:00
13 Макроикономика - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 10.05.2019 09:00
14 Етика и право - писмен ЗП 10 ЕТ 18 13.05.2019 09:00
15 Икономика на търговията - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 16.05.2019 09:00
16 Информационни технологии - писмен ЗП 10 ЕТ 18 28.05.2019 09:00
17 Програмиране - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 29.05.2019 09:00
18 Икономическа информатика УП - практически ЗПП 10 ЕТ 18 31.05.2019 09:00

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХI клас, специалност ''Митническа и данъчна администрация'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
7 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Икономика на предприятието - писмен ЗПП 11 МДА 18 09.04.2019 09:00
2 Отчитане на външнотърговските сделки - писмен и практически ЗПП 11 МДА 18 12.04.2019 09:00
3 Отчитане на външнотърговските сделки УП ЗПП 11 МДА 18 15.04.2019 09:00
4 Организация и технология на данъчната дейност - писмен ЗПП 11 МДА 18 18.04.2019 10:00
5 Организация и функциониране на данъчната администрация УП - писмен и практически ЗПП 11 МДА 18 22.04.2019 09:00
6 Работа в учебно предприятие УП - практически ЗПП 11 МДА 18 24.04.2019 10:00
7 Производствена практика - практически ЗПП 11 МДА 18 по график  

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХII клас, специалност ''Митническа и данъчна администрация'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
10 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Организация и технология на данъчната дейност - писмен ЗПП 12 МДА 18 01.04.2019 09:00
2 Организация и функциониране на данъчната администрация  - УП - писмен и практически ЗПП 12 МДА 18 03.04.2019 10:00
3 Икономика на предприятието - писмен ЗПП 12 МДА 18 09.04.2019 09:00
4 Международни плащания - писмен ЗПП 12 МДА 18 12.04.2019 09:00
5 Международни плащания УП - теория и практика ЗПП 12 МДА 18 15.04.2019 09:00
6 Международно и данъчно законодателство - писмен ЗПП 12 МДА 18 18.04.2019 10:00
7 Външна търговия -писмен ЗПП 12 МДА 18 22.04.2019 09:00
8 Валута и валутен контрол - писмен ЗПП 12 МДА 18 24.04.2019 10:00
9 Английски език по професията - писмена и устна част ЗП 12 МДА 18 30.04.2019 писмена част - 10 ч., устна част  - 13:30 ч.
10 Производствена практика - практически ЗПП 12 МДА 18 по график  

 

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХII клас, специалност ''Оперативно счетоводство'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
4 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Счетоводство на предприятието - писмен ЗПП 12 ОС 18 01.04.2019 09:00
2 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация - УП - практически ЗПП 12 ОС 18 03.04.2019 10:00
3 Застрахователно и осигурително счетоводство - писмен ЗПП 12 ОС 18 12.04.2019 09:00
4 Счетоводство на предприятието УП - практически ЗПП 12 ОС 18 15.04.2019 09:00

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

 с ученици в самостоятелна форма на обучение

 за учебната 2018/2019 година,

 редовна сесия през месец януари

 

А. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас

 

 по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.      

География и икономика- ЗИП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Философия-ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

3.      

История и цивилизация-ЗП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Право-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

7.      

Статистика- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

8.      

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Оперативно счетоводство“- ХІІ клас

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

2.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

3.

Финансов  и данъчен контрол-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

4.

Статистика-ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

 

В. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІІ клас

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Математика- ЗП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли2019

2.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

3.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

4.

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

5..

Български език и литература- ЗИП

17.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли2019

6.

Организация и технология на митническата дейност-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

7.

Физическо възпитание и спорт-ЗП

23.01.2019

14.30

Физк.салон/сп. площ.

Май 2019

Юли 2019

 

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

9.      

Предприемачество- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

10. 

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

Г Р А Ф И К (архив)

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

с ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2018/2019 година,

сесия месец  ОКТОМВРИ

А. По учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас :

 

по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митнически посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Начален час

Място

Първа поправителна сесия

Втора поправителна сесия

1.      

Английски език ЗП

01.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

3.      

Физическо възпитание и спорт ЗП

15.10.2018

12.00

Спортна площадка/ физк.салон

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност УП

25.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Български език и литература ЗИП

31.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство - ХІІ  клас:

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Предприемачество ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

2.

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

3.

Български език и литература ЗП

31.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.