Статии

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

ХІ клас,самостоятелна форма на обучение

за учебна 2017/2018 година

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

 

 

октомври 2017

 

 

 

 

1.      

Отчитане на външнотърговските сделки ЗПП

6.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

2.      

Отчитане на външнотърговските сделки - учебна практика ЗПП

18.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

3.      

История и цивилизация ЗП

27.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

януари 2018

 

 

 

 

4.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

04.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност – учебна практика ЗПП

12.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

6.      

 Математика ЗП

23.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

               

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.