Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки, с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година редовна сесия през месец април-май 2019

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - Х клас, специалност ''Електронна търговия'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
18 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 География и икономика - писмен ЗП 10 ЕТ 18 01.04.2019 09:00
2 История и цивилизация - писмен ЗП 10 ЕТ 18 03.04.2019 10:00
3 Математика - писмен ЗП 10 ЕТ 18 09.04.2019 09:00
4 Български език и литература - писмен ЗП 10 ЕТ 18 12.04.2019 09:00
5 Счетоводство на предприятието - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 15.04.2019 09:00
6 Счетоводство на предприятието УП - практически ЗПП 10 ЕТ 18 18.04.2019 10:00
7 Физическо възпитание и спорт - практически ЗП 10 ЕТ салон 19.04.2019 09:00
8 Немски език - втори чужд - писмена и устна част ЗП 10 ЕТ 18 22.04.2019 писмена част - 09:00:00, устна част - 12:30 ч.
9 Биология и здравно образование - писмен ЗП 10 ЕТ 18 24.04.2019 10:00
10 Английски език - първи чужд - писмена и устна част ЗП 10 ЕТ 18 30.04.2019 писмена част - 10 ч., устна част  - 13:30 ч.
11 Физика и астрономия - писмен ЗП 10 ЕТ 18 03.05.2019 09:00
12 Химия и опазване на околната среда - писмен ЗП 10 ЕТ 18 07.05.2019 10:00
13 Макроикономика - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 10.05.2019 09:00
14 Етика и право - писмен ЗП 10 ЕТ 18 13.05.2019 09:00
15 Икономика на търговията - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 16.05.2019 09:00
16 Информационни технологии - писмен ЗП 10 ЕТ 18 28.05.2019 09:00
17 Програмиране - писмен ЗПП 10 ЕТ 18 29.05.2019 09:00
18 Икономическа информатика УП - практически ЗПП 10 ЕТ 18 31.05.2019 09:00

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХI клас, специалност ''Митническа и данъчна администрация'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
7 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Икономика на предприятието - писмен ЗПП 11 МДА 18 09.04.2019 09:00
2 Отчитане на външнотърговските сделки - писмен и практически ЗПП 11 МДА 18 12.04.2019 09:00
3 Отчитане на външнотърговските сделки УП ЗПП 11 МДА 18 15.04.2019 09:00
4 Организация и технология на данъчната дейност - писмен ЗПП 11 МДА 18 18.04.2019 10:00
5 Организация и функциониране на данъчната администрация УП - писмен и практически ЗПП 11 МДА 18 22.04.2019 09:00
6 Работа в учебно предприятие УП - практически ЗПП 11 МДА 18 24.04.2019 10:00
7 Производствена практика - практически ЗПП 11 МДА 18 по график  

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХII клас, специалност ''Митническа и данъчна администрация'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
10 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Организация и технология на данъчната дейност - писмен ЗПП 12 МДА 18 01.04.2019 09:00
2 Организация и функциониране на данъчната администрация  - УП - писмен и практически ЗПП 12 МДА 18 03.04.2019 10:00
3 Икономика на предприятието - писмен ЗПП 12 МДА 18 09.04.2019 09:00
4 Международни плащания - писмен ЗПП 12 МДА 18 12.04.2019 09:00
5 Международни плащания УП - теория и практика ЗПП 12 МДА 18 15.04.2019 09:00
6 Международно и данъчно законодателство - писмен ЗПП 12 МДА 18 18.04.2019 10:00
7 Външна търговия -писмен ЗПП 12 МДА 18 22.04.2019 09:00
8 Валута и валутен контрол - писмен ЗПП 12 МДА 18 24.04.2019 10:00
9 Английски език по професията - писмена и устна част ЗП 12 МДА 18 30.04.2019 писмена част - 10 ч., устна част  - 13:30 ч.
10 Производствена практика - практически ЗПП 12 МДА 18 по график  

 

 

Изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ХII клас, специалност ''Оперативно счетоводство'',
учебна 2018-2019 г.
редовна сесия април-май   Заповед №:   986 13.03.2019 година
4 изпита            
№ по ред Предмет от учебния план на съответната специалност Начин на изучаване Клас Специалност Стая Дата Начален час
1 Счетоводство на предприятието - писмен ЗПП 12 ОС 18 01.04.2019 09:00
2 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация - УП - практически ЗПП 12 ОС 18 03.04.2019 10:00
3 Застрахователно и осигурително счетоводство - писмен ЗПП 12 ОС 18 12.04.2019 09:00
4 Счетоводство на предприятието УП - практически ЗПП 12 ОС 18 15.04.2019 09:00

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

 с ученици в самостоятелна форма на обучение

 за учебната 2018/2019 година,

 редовна сесия през месец януари

 

А. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас

 

 по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.      

География и икономика- ЗИП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Философия-ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

3.      

История и цивилизация-ЗП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Право-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

7.      

Статистика- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

8.      

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Оперативно счетоводство“- ХІІ клас

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

2.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

3.

Финансов  и данъчен контрол-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

4.

Статистика-ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

 

В. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІІ клас

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Математика- ЗП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли2019

2.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

3.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

4.

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

5..

Български език и литература- ЗИП

17.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли2019

6.

Организация и технология на митническата дейност-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

7.

Физическо възпитание и спорт-ЗП

23.01.2019

14.30

Физк.салон/сп. площ.

Май 2019

Юли 2019

 

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

9.      

Предприемачество- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

10. 

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

Г Р А Ф И К (архив)

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

с ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2018/2019 година,

сесия месец  ОКТОМВРИ

А. По учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас :

 

по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митнически посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Начален час

Място

Първа поправителна сесия

Втора поправителна сесия

1.      

Английски език ЗП

01.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

3.      

Физическо възпитание и спорт ЗП

15.10.2018

12.00

Спортна площадка/ физк.салон

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност УП

25.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Български език и литература ЗИП

31.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство - ХІІ  клас:

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Предприемачество ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

2.

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

3.

Български език и литература ЗП

31.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

Административни

Новини

  • БДП

     Правила за безопасно движение по пътищата   ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обърнете внимание на вашите деца за особеностите и опасностите по пътя и на уличното движение. Дискутирайте с тях ситуациите, които ще бъдат споделени по долу, ако са приложими за пътя, който ученикът трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем...

    Прочетете още...

Новини от Teacher.bg

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.