Г Р А Ф И К за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство”, ХІІ клас самостоятелна форма на обучение за учебна 2017/2018 година

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство”,

ХІІ клас,самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година

 

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

 

 

март 2018

 

 

 

 

1.      

Свят и личност ЗП

06.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

2.      

Физическо възпитание и спорт ЗП

07.03.2018

14.30

Физкулту

рен салон/

Спортна площадка

Май 2018

Август 2018

3.      

Предприемачество ЗПП

09.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

4.      

Математика ЗП

12.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

5.      

Български език и литература ЗП

14.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

6.      

Български език и литература ЗИП

16.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

7.      

Чужд език по професията ЗПП

19.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

8.      

Статистика ЗПП

21.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

9.      

История и цивилизация ЗИП

26.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

10. 

Счетоводство на предприятието ЗПП

28.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

11. 

Счетоводство на предприятието  - учебна практика ЗПП

30.03.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

 

 

април 2018

 

 

 

 

12. 

Банково счетоводство ЗПП

02.04.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

13. 

Банково счетоводство – учебна практика ЗПП

04.04.2018

13.30

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

14. 

Финансов и данъчен контрол ЗПП

10.04.2018

09.00

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

15. 

Застрахователно и осигурително счетоводство ЗПП

13.04.2018

09.00

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

16. 

Застрахователно и осигурително счетоводство – учебна практика ЗПП

19.04.2018

09.00

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

17. 

Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията – учебна практика ЗПП

20.04.2018

09.00

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

18. 

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация– учебна практика ЗПП

24.04.2018

09.00

Каб. 18

Май 2018

Август 2018

               

 

Административни

Новини

  • БДП

     Правила за безопасно движение по пътищата   ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обърнете внимание на вашите деца за особеностите и опасностите по пътя и на уличното движение. Дискутирайте с тях ситуациите, които ще бъдат споделени по долу, ако са приложими за пътя, който ученикът трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем...

    Прочетете още...

Новини от Teacher.bg

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.