Дати за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2014/2015 година.

Сесия януари:

За втора и трета степен

  • ·         по теория        23.01.2015 г.
  • ·         по практика    22.01.2015 г.

 

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2014/2015 година.

Сесия юни-юли:

За трета степен:

  • ·         теория               08.06.2015 г.
  • ·         практика           01.06.2015 г.

Сесия септември:

 

За трета степен:

  • ·         теория               10.09.2015 г.
  • ·         практика           07.09.2015 г.

 

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2013/2014 г.

Сесия януари:

Срок за подаване на заявления – 22.12.2014 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2014/2015 година.

Сесия юни-юли

Срок за подаване на заявления трета степен – 08.05.2015 г.

Сесия септември

Срок за подаване на заявления – 03.09.2015 г.

 

 

 

 


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.