Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 

 

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.
  • Обявяване на резултатите - до 13 юни 2019

 

     Сесия август-септември

  • Обявяване списъци с разпределение по училища - 23 август 2019
  • Български език и литература – 28 август, 2019 г.,  начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2019 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити >>>

   


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.