Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

Начало на Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

ГАЛЕРИЯ

За четвърта поредна година Административен съд – Русе се включи активно в Образователната кампания на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

 И през тази учебна година съдът продължава партньорството сис Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”.

Началото на кампанията бе поставено на 11 март 2019 година с лекция на председателя на Административен съд- Русе Диан Василев.Учениците от ХВ и ХД клас бяха впечатлени от интересните и по достъпен начин представени теми за: структурата и функциите на съдебната власт; статута на административните съдии; компетентност на административните съдилища; как се става съдия, прокурор и следовател.

Десетокласниците споделиха свои наблюдения и впечатления от работата на магистратите; качествата, които притежава един съдия; тежестта и отговорността на юридическата професия.

Акцент в разговорите бе поставен на 140-годишнината от създаването и приемането на Търновската конституция.

Втората среща ще се състои на 25 март 2019 година.

Участие на ПГИУ „Елиас Канети" в проекта INNOVENTER

Участие на ученици от ПГИУ „Елиас Канети” – Русе в проект ИНОВЕНТЪР          Галерия

            Ученици от ПГИУ „Елиас Канети” – Русе взеха участие в обучение по социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER на 26и 27 февруари 2019 г. в РУ„Ангел Кънчев“. Участваха и техни съученици от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“; ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“; ПГ за речно корабоплаване и корабостроенe; СУ „Възраждане“; СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла.

            Ученици от X, XI и XII клас представиха своите идеи във връзка с развиване на социалното предприемачество.

            Участваха два екипа от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

            Първият екип „Читатели-мечтатели“, облечени като герои от приказки, споделиха своите идеи по казуса: „Как искам да изглежда града на моите мечти“. Целта им бе да популяризират идеята за четене на книги и по този начин да се подпомогне повишаването на грамотността.

            Вторият екип Фюдизайн, FuDeSign, представи идея за еко сграда и показа макет на такава сграда. Учениците изненадаха публиката и другите участници с нестандартни предложения за социално предприемачество, като разказаха подробно как биха реализирали идеите си.

            Обучението ще помогне учениците за участието им в състезанията „Социални иновации“ и „Най-добра бизнес идея“. Получените знания ще им бъдат полезни при бъдещата им професионална реализация на пазара на труда.

            Ръководители са г-жа Боряна Илчева и г-жа Даниела Цонева – учители по икономически дисциплини.

 

Участие на ПГИУ „Елиас Канети“Русе в проект Innoventer                       ГАЛЕРИЯ

            Г-жа Боряна Илчева – старши учител по икономически дисциплини представи Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе на обучителна среща от 20 до 22 февруари 2019 г. в Атина, Гърция по проект Innoventer на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

            Международният проект обединява в успешно партньорство страни от Балканите - Македония, Гърция, Кипър, Албания и България, и е насочен към осъществяване на иновативни професионални обучения по предприемачество.   

            Разработени са съвместни учебни програми и модули, повишаващи конкурентоспособността на малките и средни предприятия, включително чрез обмен на посещения от изявени предприемачи.

            Прилагат се нови иновативни методи за обучение и инструменти - онлайн и мобилно обучение - чрез трансфер на технологии и знания. Насърчават се съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-средиземноморския регион, включително трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване на качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на необходимите умения на пазара на труда.

                Международната среща в Атина бе основа за нови запознанства. ПГИУ „Елиас Канети“ представи добри практики в сферата на социалното предприемачеството и почерпи опит от партньорите по проекта.

Добрата новина - Открит урок по маркетинг

ОТКРИТ УРОК ПО МАРКЕТИНГ

Галерия

На 8 март 2019 г., в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, г-жа Десислава Игнатова - учител по икономически дисциплини, проведе открит урок по маркетинг на тема „Промоция на продажбите“ с ученици от XIД клас, специалност „Икономика и мениджмънт“.

Учениците взеха активно участие и показаха отлични знания по всички въпроси и задачи. Работиха по групи и индивидуално. Григор Петров се изяви с презентация на тема „Оптимизация на уеб сайт“.

Бяха представени използвани промоции в училищния кръг на Панаира на учебно-тренировъчните предприятия, проведен на 21 февруари 2019 г.

Андреа Димитрова и Илона Колева изпълниха скеч: „Промоции в Икономмарт“, като показаха своя актьорски талант и знания по темата на урока.

Откритият урок завърши с почерпка от промоциите на импровизирания щанд в „Икономмарт“.

Автор: Десислава Игнатова – учител по икономически дисциплини

Административни

Новини

  • БДП

     Правила за безопасно движение по пътищата   ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обърнете внимание на вашите деца за особеностите и опасностите по пътя и на уличното движение. Дискутирайте с тях ситуациите, които ще бъдат споделени по долу, ако са приложими за пътя, който ученикът трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем...

    Прочетете още...

Новини от Teacher.bg

В момента има 36  гости и няма потребители и в сайта


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.